L’1 d’Abril de 1939, l’any de la Victoria, la ciutat , més enllà de la recuperació del nou títol imperial de la València del Cid, fou l’any del shock, de l’inici de la imposició per la força dels nous paràmetres i valors dels guanyadors de la guerra, de l’Espanya feixista i alhora nacionalcatòlica. Els guardians i artífexs d’aquesta imposició foren, de forma immediata, els quintacolumnistes que surtiren a la llum però, sobretot, la Columna d’ordre i Policía d’Ocupació del Coronel Aymat, El Cos de l’Exercit de Galícia (83 Divisió) comandada pel General Antoni Aranda i també, fet que no cap menystenir, la Tercera Companyia de Radiodifusió o Propaganda encarregada de bastir el nou relat del guanyadors.

H2 Mapa con puntos de interés

L’1 d’Abril de 1939, l’any de la Victoria, la ciutat , més enllà de la recuperació del nou títol imperial de la València del Cid, fou l’any del shock, de l’inici de la imposició per la força dels nous paràmetres i valors dels guanyadors de la guerra, de l’Espanya feixista i alhora nacionalcatòlica. Els guardians i artífexs d’aquesta imposició foren, de forma immediata, els quintacolumnistes que surtiren a la llum però, sobretot, la Columna d’ordre i Policía d’Ocupació del Coronel Aymat, El Cos de l’Exercit de Galícia (83 Divisió) comandada pel General Antoni Aranda i també, fet que no cap menystenir, la Tercera Companyia de Radiodifusió o Propaganda encarregada de bastir el nou relat del guanyadors.

H3 Mapa con puntos de interés

L’1 d’Abril de 1939, l’any de la Victoria, la ciutat , més enllà de la recuperació del nou títol imperial de la València del Cid, fou l’any del shock, de l’inici de la imposició per la força dels nous paràmetres i valors dels guanyadors de la guerra, de l’Espanya feixista i alhora nacionalcatòlica. Els guardians i artífexs d’aquesta imposició foren, de forma immediata, els quintacolumnistes que surtiren a la llum però, sobretot, la Columna d’ordre i Policía d’Ocupació del Coronel Aymat, El Cos de l’Exercit de Galícia (83 Divisió) comandada pel General Antoni Aranda i també, fet que no cap menystenir, la Tercera Companyia de Radiodifusió o Propaganda encarregada de bastir el nou relat del guanyadors.

Citas. L’1 d’Abril de 1939, l’any de la Victoria, la ciutat , més enllà de la recuperació del nou títol imperial de la València del Cid, fou l’any del shock, de l’inici de la imposició per la força dels nous paràmetres i valors dels guanyadors de la guerra, de l’Espanya feixista i alhora nacionalcatòlica. Els guardians i artífexs d’aquesta imposició foren, de forma immediata, els quintacolumnistes que surtiren a la llum però, sobretot, la Columna d’ordre i Policía d’Ocupació del Coronel Aymat, El Cos de l’Exercit de Galícia (83 Divisió) comandada pel General Antoni Aranda i també, fet que no cap menystenir, la Tercera Companyia de Radiodifusió o Propaganda encarregada de bastir el nou relat del guanyadors.

  1. l1
  2. l2
  3. l3

H4 Mapa con puntos de interés

L’1 d’Abril de 1939, l’any de la Victoria, la ciutat , més enllà de la recuperació del nou títol imperial de la València del Cid, fou l’any del shock, de l’inici de la imposició per la força dels nous paràmetres i valors dels guanyadors de la guerra, de l’Espanya feixista i alhora nacionalcatòlica. Els guardians i artífexs d’aquesta imposició foren, de forma immediata, els quintacolumnistes que surtiren a la llum però, sobretot, la Columna d’ordre i Policía d’Ocupació del Coronel Aymat, El Cos de l’Exercit de Galícia (83 Divisió) comandada pel General Antoni Aranda i també, fet que no cap menystenir, la Tercera Companyia de Radiodifusió o Propaganda encarregada de bastir el nou relat del guanyadors.